Symbolism är en litterär och konstnärlig strömning som på 1880- och 90-talen utvecklades i Frankrike och sedan fick avläggare i andra länder. Allmänt kan sägas att symbolismen avvisar det didaktiska, deklamatoriska, sentimentala och objektiva till förmån för det mystiska, esoteriska, hermetiska och suggestiva.

Visar alla 15 resultat