Poesi är ett samlingsnamn för litterära texter som kännetecknas av estetiska uttrycksmedel såsom rytm, eufoni och språklig förtätning. Dessa grepp resulterar i en särpräglad grammatik, prosodi och typografi. På Chimäras poesihylla hittar du både bunden vers och prosadikter, rimmat och orimmat, nyskrivet och klassiker.