Symbolism är en litterär och konstnärlig strömning som på 1880- och 90-talen utvecklades i Frankrike och sedan fick avläggare i andra länder. Allmänt kan sägas att symbolismen avvisar det didaktiska, sentimentala och objektiva till förmån för det mystiska, esoteriska, och suggestiva.

 • Damen med vargen av Renée Vivien
  140 kr
 • Maldoror av Lautréamont
  200 kr
 • Flamman och Skuggan av William Butler Yeats
  160 kr
 • Damen med vargen av Renée Vivien
  160 kr
 • Son of Prometheus: The Life and Work of Joséphin Péladan av Sasha Chaitow
  1 215 kr
 • Från grönt till violett av Renée Vivien
  175 kr
 • De fördömda poeterna av Paul Verlaine
  145 kr
 • Färger av Remy de Gourmont
  160 kr
 • Skimmelryttaren av Theodor Storm
  225 kr
 • Salome av Oscar Wilde
  160 kr
 • Dikter av Stéphane Mallarmé
  269 kr
 • Samlade skrifter 1864-1873 av Arthur Rimbaud (Volym 1)
  235 kr
 • Samlade skrifter 1872-1891 av Arthur Rimbaud (Volym 2)
  235 kr