Välkommen till Chimäras sommarrea! Vi behöver göra plats i butiken för nyheter och för att underlätta ombyggnationen av butiken i Uppsala under sommaren. Rean pågår fram till midsommar!