I Chimäras kuriosakabinett hittar du förunderliga och oroväckande vackra ting som inte är böcker att ställa i din bokhylla.