Chimära Bokhandel & Butik ägs och drivs av bokförlaget Alastor Press. Vi är ett litet, höglitterärt förlag som sedan starten 2001 strävat efter att tillgodose känsliga sinnens behov av estetisk finkalibrering. Alastor ger huvudsakligen ut översatt litteratur från förra sekelskiftet som faller inom ramarna för dekadensen, symbolismen och andra närliggande riktningar. Vår utgivning är fönster som vetter mot världar bortom vår – dekadenternas artificiella lustgårdar och symbolisternas transcendentala vita vidder. Böcker för den som är beredd att ta litteraturen på allvar.

Idag är det de små oberoende förlagen som till stor del bär utgivningen av kvalitetslitteratur. Det är vi som vågar se bortom en svensk eller engelskspråkig samtid till andra tider och språk. Det är vi som har modet att ge efter för böckerna som ropar från hyllorna oaktat deras eventuella säljbarhet. Vi värnar om boken som materiellt skönhetsobjekt och vägrar därför såväl e-publikationer som ljudböcker. Vi gör det vi gör av en orsak allena: vi måste. Vår är en pilgrimsfärd till litteraturens rena källor.

Läs mer om vår utgivning på www.alastorpress.com och köp utgivningen här på Chimära.