Erotisk litteratur är den genre inom litteraturen som fokuserar på berättelser om mänskliga sexuella relationer och som syftar till att skapa upphetsning hos läsaren. Till skillnad från ren pornografi finns i erotik oftast ett litterärt anspråk, ett djup eller sensualitet kring de sexuella njutningarna.