Poesi är ett samlingsnamn för litterära texter som kännetecknas av estetiska uttrycksmedel såsom rytm, eufoni och språklig förtätning, vilket resulterar i en särpräglad grammatik, prosodi och typografi. Här hittar du både bunden vers och prosadikter, rimmat och orimmat, nyskrivet och klassiker.

Visar 1–16 av 22 resultat